O FIRMIE
EWALUACJA
ANALIZY
KLASTRY
GALERIA
LINKI
KONTAKT
ANALIZY


Strategia rozwoju

Strategia rozwoju jest elementem planowania rozwoju lokalnego; to opracowanie, którego celem jest wskazanie oczekiwanego stanu docelowego (pewnej wizji rozwoju) oraz kierunków rozwoju (celów strategicznych). Strategia rozwoju odnosi się do innych dokumentów strategicznych (np. strategia rozwoju województwa) i wraz z nimi umożliwia programowanie rozwoju. Jest w końcu zbiorem oczekiwanych przez społeczność lokalną celów, działań i planów, mobilizujących mieszkańców do rozwiązania kluczowych przedsięwzięć, zmierzających do poprawy ich życia    więcej...

Program rozwoju lokalnego

Program jest opracowaniem, które w sposób kompleksowy diagnozuje aktualną sytuację gminy, pokazuje słabe i mocne strony regionu oraz wskazuje możliwości i zagrożenia. Jego nadrzędnym celem jest pokazanie w kilkuletniej perspektywie priorytetów rozwoju gminy oraz wskazanie instrumentów pozwalających priorytety te zrealizować. Program konkretyzuje postanowienia strategii rozwoju, a dla gmin, które strategii nie posiadają, może stać się podstawowym instrumentem programowania rozwoju. W budowaniu Programu Rozwoju Lokalnego uczestniczy środowisko lokalnych przedsiębiorców, władze samorządowe oraz przedstawiciele innych ważnych instytucji    więcej...

Promocja gmin i powiatów

Przedsiębiorstwa, aby odnieść sukces na rynku, muszą rozpoznać potrzeby konsumenta, zaoferować stosowny produkt oraz zachęcić potencjalnego konsumenta do dokonania zakupu. Również gminy, by przyciągnąć inwestorów muszą starać się o ich pozyskanie, używając do tego różnych technik. W dobie konkurencji gmin o inwestycje promocja może być czynnikiem przesądzającym o sukcesie    więcej...
© 2004 Centrum Rozwoju Lokalnego.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Design by Pi)S
ul. Raszyńska 58/11 02-033 Warszawa
tel: (22) 257 86 84
e-mail: crl@crl.com.pl