O FIRMIE
EWALUACJA
ANALIZY
KLASTRY
GALERIA
LINKI
KONTAKT
EWALUACJA
Ewaluacja (inaczej ocena) to nowa forma badania efektywności projektów i programów finansowanych ze środków publicznych. Jest ona integralną częścią procesu zarządzania programami społeczno-gospodarczymi Unii Europejskiej, i jednocześnie wchodzi do polskiej praktyki wdrażania pomocy publicznej. Według definicji Komisji Europejskiej ewaluacja to określenie wartości polityki, programu lub projektu w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych kryteriów i w oparciu o odpowiednie informacje.
Jej głównym celem jest zwiększanie skuteczności i efektywności interwencji, zarówno pod kątem pozytywnych efektów programu (bądź projektu), jak i zwiększania przejrzystości podejmowanych działań.   więcej...
© 2004 Centrum Rozwoju Lokalnego.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Design by Pi)S
ul. Raszyńska 58/11 02-033 Warszawa
tel: (22) 257 86 84
e-mail: crl@crl.com.pl