O FIRMIE
EWALUACJA
ANALIZY
KLASTRY
GALERIA
LINKI
KONTAKT
KLASTRY/GRONA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Czym są klastry (grona przedsiębiorczości)?

Klaster (inaczej grono przedsiębiorczości) to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni, stowarzyszeń i instytucji finansowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących (Porter 2001).

Co zawiera strategia rozwoju klastra?

Strategia rozwoju klastra zawiera przede wszystkim:
- analizę stanu obecnego branży (charakterystyka branży)
- uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju branży (w tym bariery i problemy rozwoju)
- analizę perspektyw rozwoju branży
- identyfikację czynników rozwoju klastra (zbudowaną w czterech obszarach przewagi konkurencyjnej)
- propozycję działań stymulujących rozwój klastra
- analizę SWOT lub inną analizę
- wizję rozwoju
- zestawienie działań strategii

W jaki sposób jest budowana?

Strategia budowana jest przy wykorzystaniu wielu metod i technik, w tym przede wszystkim:
- badania ankietowe wśród firm danej branży oraz branż pokrewnych w regionie
- pogłębione wywiady z wybranymi przedsiębiorcami
- pogłębione wywiady z głównymi aktorami klastra
- warsztaty

Oferta

Oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu strategii rozwoju klastra, w tym pomoc w przeprowadzeniu analiz, badań, formułowaniu strategii, itd.

Zapraszamy do współpracy!!
© 2004 Centrum Rozwoju Lokalnego.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Design by Pi)S
ul. Raszyńska 58/11 02-033 Warszawa
tel: (22) 257 86 84, kom: 0 506 06 78 42
e-mail: crl@crl.com.pl