O FIRMIE
EWALUACJA
ANALIZY
GALERIA
LINKI
KONTAKT
ANALIZY


Promocja gmin i powiatów
Dlaczego promocja

Przedsiębiorstwa, aby odnieść sukces na rynku, muszą rozpoznać potrzeby konsumenta, zaoferować stosowny produkt oraz zachęcić potencjalnego konsumenta do dokonania zakupu. Również gminy, by przyciągnąć inwestorów muszą starać się o ich pozyskanie, używając do tego różnych technik. W dobie konkurencji gmin o inwestycje promocja może być czynnikiem przesądzającym o sukcesie.

Narzędzia promocji

Środkami promocji są reklama oraz public relations:
 • Reklama bywa zwykle definiowana jako masowe przekazywanie informacji, związanych z jakąś koncepcją, dobrem lub usługą, w celu wytworzenia u odbiorcy klimatu przychylności i spowodowanie działań zgodnych z intencjami nadawcy.
 • Public relations

  "To przemyślane, planowane i systematyczne staranie wytworzenia i podtrzymywania wzajemnego zrozumienia między organizacją a jej publicznością"
  S.Black

  Celem PR jest kształtowanie pozytywnych relacji z mieszkańcami miasta i jego otoczeniem, tworzenie atrakcyjnego wizerunku, a osiąga się to poprzez następujące działania:
  • Utrzymywanie kontaktów z mediami
  • Nadawanie rozgłosu działalności władz gminy
  • Utrzymywanie dobrych kontaktów z inwestorami, innymi miastami, organizacjami
  • Strony www - jak pokazują badania naukowe, strona www jest w erze gospodarki informacyjnej jednym z podstawowych narzędzi promujących region. Opublikowanie w internecie informacji o działalności urzędu (mamy tu na myśli nie tylko podstawowe informacje, ale także porady i gotowe rozwiązania pozwalające interesantom na sprawne załatwienie swoich potrzeb) tworzy klimat wysokiej sprawności instytucjonalnej, co pozwala efektywniej przyciągać inwestorów.
Nasza oferta w tym zakresie:

Proponujemy Państwu kompleksową usługę związaną z tworzeniem i utrzymaniem stron www. Oferujemy również stworzenie lub dokonanie oceny istniejącej oferty inwestycyjnej gminy bądź powiatu pod kątem nowych rozwiązań, jak również wymogów rynku inwestycyjnego.
© 2004 Centrum Rozwoju Lokalnego.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Design by Pi)S
ul. Raszyńska 58/11 02-033 Warszawa
tel: (22) 822 06 35, kom: 0 506 06 78 42
e-mail: crl@crl.com.pl